Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 16 de juny de 2015, Sup. 143

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2896-2015, contra els articles 19.2, 20.2, 36.2, 36.23, 37.1 en relació amb el 30.3, 37.3, 37.7, i la disposició final primera de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

  • Conflicte positiu de competència núm. 2113-2015, contra els articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10; disposicions addicionals primera, segona i tercera; disposicions transitòries primera, segona i tercera i disposició final primera del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes a l'annex del Conveni internacional per a la regulació de la pesca de la balena, fet a Washington el 2 de desembre de 1946, adoptades a Portoroz el 18 de setembre de 2014 durant la 65 reunió anual de la Comissió Balenera Internacional.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Reial Decret 462/2015, de 5 de juny, pel qual es regulen instruments i procediments de coordinació entre diferents administracions públiques en matèria d'ajudes públiques dirigides a afavorir l'impuls de la societat de la informació per mitjà del foment de l'oferta i disponibilitat de xarxes de banda ampla.

  • Resolució de 8 de juny de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'aprova el procediment d'operació del sistema elèctric 14.12 "Estimació del cost dels components del preu voluntari per al xicotet consumidor".

  • Resolució de 8 de juny de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'aprova la modificació del procediment d'operació del sistema elèctric 14.4 "Drets de cobrament i obligacions de pagament pels servicis d'ajust del sistema".

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid