Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 18 de juny de 2015, Sup. 145

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Orde HAP/1162/2015, d'11 de juny, per la qual es modifiquen l'Orde EHA/2045/2011, de 14 de juliol, per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Institucional de l'Estat; i l'Orde EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració General de l'Estat.

MINISTERI DE FOMENT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid