Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 27 de juny de 2015, Sup. 153

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial Decret Llei 8/2015, de 26 de juny, de mesures de suport per a la continuïtat de Barcelona com a "Mobile World Capital" per al període 2019-2023.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Aplicació Provisional del Protocol de l'Acord de cooperació i d'unió duanera entre la Comunitat Europea i els seus estats membres, d'una banda, i la República de San Marino, d'una altra, relatiu a la participació de la República de Croàcia com a part contractant arran de la seua adhesió a la Unió Europea, fet a Brussel·les el 29 d'octubre de 2013.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 26 de juny de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Orde ESS/1249/2015, de 19 de juny, per la qual s'amplia el termini previst en la disposició transitòria octava de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, relativa als contractes per a la formació i l'aprenentatge.

  • Orde ESS/1250/2015, de 25 de juny, per la qual es regula la disposició transitòria, per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social, dels fons depositats en el compte especial del Fons de Contingències Professionals de la Seguretat Social.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid