Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dimarts 7 de juliol de 2015, Núm. 161

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errata i error de la Llei 6/2015, de 12 de maig, de Denominacions d'Origen i Indicacions Geogràfiques Protegides d'àmbit territorial supraautonòmic.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Orde IET/1344/2015, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les instal·lacions tipus i els seus corresponents paràmetres retributius, aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

  • Orde IET/1345/2015, de 2 de juliol, per la qual s'establix la metodologia d'actualització de la retribució a l'operació de les instal·lacions amb règim retributiu específic.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid