Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 9 de juliol de 2015, Sup. 163

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Orde ECD/1361/2015, de 3 de juliol, per la qual s'establix el currículum d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per a l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i es regula la seua implantació, així com l'avaluació contínua i determinats aspectes organitzatius de les etapes.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Correcció d'errors de l'Orde ESS/1250/2015, de 25 de juny, per la qual es regula la disposició transitòria, per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social, dels fons depositats en el compte especial del Fons de Contingències Professionals de la Seguretat Social

MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid