Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 15 de juliol de 2015, Sup. 168

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió prejudicial sobre normes forals fiscals núm. 1042-2015, en relació amb l'article 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de desembre, reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del Territori Històric de Guipúscoa, per possible vulneració de la disposició addicional primera i l'article 31 de la Constitució, en relació amb l'article 3 a) de la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s'aprova el Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc.

  • Qüestió prejudicial sobre normes forals fiscals núm. 1043-2015, en relació amb l'article 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de desembre, reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del Territori Històric de Guipúscoa, per possible vulneració de la disposició addicional primera i l'article 31, de la CE, en relació amb l'article 3 a) de la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s'aprova el Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 22 de juny de 2015, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 12 de juny de 2015, pel qual s'establix el caràcter oficial de determinats títols de doctor i la seua inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

  • Resolució de 22 de juny de 2015, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 12 de juny de 2015, pel qual s'establix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seua inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

  • Resolució de 22 de juny de 2015, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 12 de juny de 2015, pel qual s'establix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seua inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid