Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 16 de juliol de 2015, Sup. 169

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1442-2015, contra els articles 1 a 9, 26 i 29 a 38 de la Llei del Parlament de Catalunya 16/2014, de 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Correcció d'errors de l'Orde ESS/1355/2015, de 25 de juny, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i se'n regula la composició i funcions.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid