Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 23 de juliol de 2015, Sup. 175

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

CORTS GENERALS

  • Resolució de 15 de juliol de 2015, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic.

  • Resolució de 16 de juliol de 2015, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret Llei 8/2015, de 26 de juny, de mesures de suport per a la continuïtat de Barcelona com a "Mobile World Capital" per al període 2019-2023.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid