Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 29 de juliol de 2015, Sup. 180

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

 • Llei Orgànica 9/2015, de 28 de juliol, de Règim de Personal de la Policia Nacional.

 • Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social.

 • Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

 • Llei 27/2015, de 28 de juliol, de modificació de la Llei 33/1998, de 5 d'octubre, de prohibició total de mines antipersones i armes d'efecte semblant.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 • Orde ECD/1538/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal.

 • Orde ECD/1539/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Higiene Bucodental.

 • Orde ECD/1540/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.

 • Orde ECD/1541/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic.

 • Orde ECD/1542/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Mediació Comunicativa.

 • Orde ECD/1543/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Organització del Manteniment de Maquinària de Barcos i Embarcacions.

 • Orde ECD/1544/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Ortopròtesi i Productes de Suport.

 • Orde ECD/1545/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere.

 • Orde ECD/1546/2015, de 21 de juliol, per la qual s'establix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Radioteràpia i Dosimetria.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid