Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 3 de agost de 2015, Sup. 184

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'establixen procediments per a la transició a la normativa europea de limitacions de temps de vol, activitat i descans, Reglament (UE) 83/2014.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Orde PRE/1612/2015, de 23 de juliol, per la qual s'actualitzen cinc qualificacions professionals de la família professional Imatge i So, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, Reial Decret 1228/2006, de 27 d'octubre, i Reial Decret 1200/2007, de 14 de setembre.

  • Orde PRE/1613/2015, de 23 de juliol, per la qual s'actualitzen cinc qualificacions professionals de la família professional Maritimopesquera, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, i Reial Decret 1087/2005, de 16 de setembre.

  • Orde PRE/1614/2015, de 23 de juliol, per la qual s'actualitzen dos qualificacions professionals de la família professional Seguretat i Medi Ambient, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, i és modifiquen parcialment determinats annexos establits pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer.

  • Orde PRE/1615/2015, de 23 de juliol, per la qual s'actualitzen onze qualificacions professionals de la família professional Energia i Aigua, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 1228/2006, de 27 d'octubre, Reial Decret 1114/2007, de 24 d'agost, i Reial Decret 1698/2007, de 14 de desembre, i és modifiquen parcialment determinats annexos establits pel Reial Decret 716/2010, de 28 de maig, i Reial Decret 1788/2011, de 16 de desembre.

  • Orde PRE/1616/2015, de 23 de juliol, per la qual s'actualitzen tres qualificacions professionals de la família professional Edificació i Obra Civil, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 872/2007, de 2 de juliol, i és modifiquen parcialment determinats annexos establits pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, Reial Decret 1179/2008, d'11 de juliol, Reial Decret 1956/2009, de 18 de desembre, i Reial Decret 1548/2011, de 31 d'octubre.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid