Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 4 de agost de 2015, Sup. 185

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'aproven les característiques del procediment competitiu de subhastes per a l'assignació del servici de gestió de la demanda d'interrompibilitat regulat en l'Orde IET/2013/2013, de 31 d'octubre, per la qual es regula el mecanisme competitiu d'assignació del servei de gestió de la demanda d'interrompibilitat, per a la temporada elèctrica 2016.

  • Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'aproven les regles del procediment competitiu de subhastes per a l'assignació del servei de gestió de la demanda d'interrompibilitat i el model d'adhesió al marc legal establit per a la participació en les subhastes.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 741/2015, de 31 de juliol, pel qual es convoquen eleccions locals parcials 2015 per haver-se declarat la nul·litat de l'elecció celebrada el 24 de maig de 2015.

  • Orde PRE/1632/2015, de 23 de juliol, per la qual s'actualitzen quatre qualificacions professionals de la família professional Electricitat i Electrònica, arreplegades en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 1228/2006, de 27 d'octubre, i Reial Decret 1115/2007, de 24 d'agost.

  • Orde PRE/1633/2015, de 23 de juliol, per la qual s'actualitzen dotze qualificacions professionals de la família professional Arts Gràfiques, arreplegades en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, Reial Decret 1087/2005, de 16 de setembre, Reial Decret 1228/2006, de 27 d'octubre, i Reial Decret 1135/2007, de 31 d'agost; i es modifiquen parcialment determinats annexos establits pel Reial Decret 1955/2009, de 18 de desembre, Reial Decret 1957/2009, de 18 de desembre, i Reial Decret 889/2011, de 24 de juny.

  • Orde PRE/1634/2015, de 23 de juliol, per la qual s'actualitzen huit qualificacions professionals de la família professional Agrària, arreplegades en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, Reial Decret 1228/2006, de 27 d'octubre, i Reial Decret 665/2007, de 25 de maig; i es modifiquen parcialment determinats annexos establits pel Reial Decret 1087/2005, de 16 de setembre, Reial Decret 1521/2007, de 16 de novembre, Reial Decret 108/2008, d'1 de febrer, Reial Decret 715/2010, de 28 de maig, Reial Decret 146/2011, de 4 de febrer, i Reial Decret 1035/2011, de 15 de juliol.

  • Orde PRE/1635/2015, de 23 de juliol, per la qual s'actualitzen tres qualificacions professionals de la família professional Hostaleria i Turisme, arreplegades en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, i Reial Decret 1700/2007, de 14 de desembre; i es modifiquen parcialment determinats annexos establits pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer.

  • Orde PRE/1636/2015,de 23 de juliol, per la qual s'actualitzen díhuit qualificacions professionals de la família professional Informàtica i Comunicacions, arreplegades en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, Reial Decret 1087/2005, de 16 de setembre, Reial Decret 1201/2007, de 14 de setembre, i Reial Decret 1701/2007, de 14 de desembre; i es modifiquen parcialment determinats annexos establits pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, Reial Decret 1087/2005, de 16 de setembre, i Reial Decret 1201/2007, de 14 de setembre.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es definix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE GALÍCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid