Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 2 de setembre de 2015, Sup. 210

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària.

  • Correcció d'errors de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Acord d'1 de setembre de 2015, de la Presidència del Tribunal Constitucional, pel qual s'habiliten, amb caràcter extraordinari, determinades dates i horaris per a la presentació en el Registre General del Tribunal del recurs d'empara electoral.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid