Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Boletín Oficial del Estado: Dijous 3 de setembre de 2015, Núm. 211

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Orde AAA/1771/2015, de 31 d'agost, per la qual es modifica l'annex del Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid