Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 12 de setembre de 2015, Sup. 219

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Tercer Protocol d'Esmena del Conveni de Cooperació per a la Defensa entre el Regne d'Espanya i els Estats Units d'Amèrica, d'1 de desembre de 1988, i les seues esmenes, fet a Washington el 17 de juny de 2015.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Ordre JUS/1840/2015, de 9 de setembre, per la qual s'aprova el model d'escriptura pública en format estandarditzat i camps codificats de les societats de responsabilitat limitada, així com la relació d'activitats que poden formar part de l'objecte social.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució d'11 de setembre de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Reial Decret 816/2015, d'11 de setembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a Creu Roja Espanyola, Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat i Associació Comissió Catòlica Espanyola de Migració per a l'ampliació extraordinària dels recursos del sistema d'acollida i integració de sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 818/2015, d'11 de setembre, pel qual es modifiquen els annexos I i II del Reial Decret 1113/2006, de 29 de setembre, pel qual s'aproven les normes de qualitat per a formatges i formatges fosos, i pel qual es modifica la disposició transitòria segona del Reial Decret 4/2014, de 10 de gener, pel qual s'aprova la norma de qualitat per a la carn, el pernil, la paleta i la canya de llom ibèric.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid