Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 24 de setembre de 2015, Sup. 229

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord entre el Govern del Regne d'Espanya i el Consell de Ministres de la República d'Albània per a l'intercanvi i protecció recíproca d'informació classificada, fet a Tirana el 17 de febrer de 2015.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 18 de setembre de 2015, conjunta de les secretaries d'estat de Pressupostos i Despeses i d'Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació efectiva, en l'àmbit del sector públic estatal, de les previsions de l'article 1 del Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE GALÍCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid