Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 25 de setembre de 2015, Sup. 230

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor de l'Acord entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern del Regne del Marroc relatiu al transport internacional per carretera de viatgers i mercaderies i el seu protocol d'aplicació, fet "ad referèndum" a Rabat el 3 d'octubre de 2012.

  • Correcció d'errors del Tercer Protocol d'Esmena del Conveni de Cooperació per a la Defensa entre el Regne d'Espanya i els Estats Units d'Amèrica, d'1 de desembre de 1988, i les seues esmenes, fet a Washington el 17 de juny de 2015.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Reial Decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d'organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

  • Reial Decret 815/2015, d'11 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 903/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Organisme Autònom Programes Educatius Europeus i s'acorda la nova denominació Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid