Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 28 de setembre de 2015, Sup. 232

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Ordre HAP/1952/2015, de 24 de setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals seran d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que establisca la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Ordre IET/1953/2015, de 24 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre IET/1459/2014, d'1 d'agost, per la qual s'aproven els paràmetres retributius i s'estableix el mecanisme d'assignació del règim retributiu específic per a noves instal·lacions eòliques i fotovoltaiques en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid