Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 29 de setembre de 2015, Sup. 233

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Reial Decret 846/2015, de 28 de setembre, pel qual es modifiquen el Reial Decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, i el Reial Decret 401/2012, de 17 de febrer, pel qual es desplega l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Ordre ECD/1961/2015, de 24 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre EDU/2157/2010, de 30 de juliol, per la qual es regula el currículum mixt dels ensenyaments acollits a l'Acord entre el Govern d'Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de Batxiller i de Baccalauréat en centres docents espanyols, així com els requisits per a la seua obtenció.

  • Ordre ECD/1962/2015, de 24 de setembre, per la qual es modifica l'annex II de l'Ordre ECD/344/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Reial Decret 847/2015, de 28 de setembre, pel qual es regula el Registre Estatal de Prestadors de Serveis de Comunicació Audiovisual i el procediment de comunicació prèvia d'inici d'activitat.

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial Decret 848/2015, de 28 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1549/2009, de 9 d'octubre, sobre ordenació del sector pesquer i adaptació al Fons Europeu de la Pesca.

  • Reial Decret 849/2015, de 28 de setembre, pel qual s'estableixen les normes reguladores per a la concessió directa d'ajudes "de minimis" destinades a compensar les dificultats econòmiques en el sector lacti.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid