Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 6 de octubre de 2015, Sup. 239

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei Orgànica 13/2015, de 5 d'octubre, de modificació de la Llei d'Enjudiciament Criminal per a l'enfortiment de les garanties processals i la regulació de les mesures d'investigació tecnològica.

  • Llei 41/2015, de 5 d'octubre, de modificació de la Llei d'Enjudiciament Criminal per a l'agilització de la justícia penal i l'enfortiment de les garanties processals.

  • Llei 42/2015, de 5 d'octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 851/2015, de 28 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1977/2008, de 28 de novembre, pel qual es regula la composició i funcions de la Comissió Nacional per a l'Ús Forense de l'ADN.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid