Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 7 de octubre de 2015, Sup. 240

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 • Ordre HAP/2046/2015, d'1 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre de 4 juny de 1998, per la qual es regulen determinats aspectes de la gestió recaptatòria de les taxes que constitueixen drets de la Hisenda Pública.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 • Ordre PRE/2047/2015, d'1 d'octubre, per la qual s'actualitzen setze qualificacions professionals de la família professional Indústries Alimentàries, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, Reial Decret 1087/2005, de 16 de setembre, Reial Decret 1228/2006, de 27 d'octubre, i Reial Decret 729/2007, de 8 de juny; i es modifiquen parcialment determinats annexos establits pel Reial Decret 1087/2005, de 16 de setembre, Reial Decret 1228/2006, de 27 d'octubre i Reial Decret 729/2007, de 8 de juny.

 • Ordre PRE/2048/2015, d'1 d'octubre, per la qual s'actualitzen huit qualificacions professionals de la família professional Vidre i Ceràmica, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, i Reial Decret 1228/2006, de 27 d'octubre; i es modifiquen parcialment determinats annexos establits pel Reial Decret 1228/2006, de 27 d'octubre.

 • Ordre PRE/2049/2015, d'1 d'octubre, per la qual s'actualitzen onze qualificacions professionals de la família professional Fusta, Moble i Suro, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, Reial Decret 1228/2006, de 27 d'octubre i Reial Decret 1136/2007, de 31 d'agost.

 • Ordre PRE/2050/2015, d'1 d'octubre, per la qual s'actualitzen sis qualificacions professionals de la família professional Indústries Alimentàries, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, Reial Decret 1087/2005, de 16 de setembre, Reial Decret 1228/2006, de 27 d'octubre i Reial Decret 729/2007, de 8 de juny.

 • Ordre PRE/2051/2015, d'1 d'octubre, per la qual s'actualitza una qualificació professional de la família professional Instal·lació i Manteniment, recollida en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establida pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer; i es modifica parcialment un annex establit pel Reial Decret 1956/2009, de 18 de desembre.

 • Ordre PRE/2052/2015, d'1 d'octubre, per la qual s'actualitzen catorze qualificacions professionals de la família professional Fabricació Mecànica, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, Reial Decret 813/2007, de 22 de juny, i Reial Decret 1699/2007, de 14 de desembre; i es modifiquen parcialment determinats annexos establits pel Reial Decret 1699/2007, de 14 de desembre.

 • Ordre PRE/2053/2015, d'1 d'octubre, per la qual s'actualitzen quatre qualificacions professionals de la família professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 1368/2007, de 19 d'octubre; i es modifiquen parcialment determinats annexos establits pel Reial Decret 567/2011, de 20 d'abril, i Reial Decret 1096/2011, de 22 de juliol.

 • Ordre PRE/2054/2015, d'1 d'octubre, per la qual s'actualitzen dues qualificacions professionals de la família professional Imatge Personal, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 1087/2005, de 16 de setembre, i Reial Decret 790/2007, de 15 de juny; i es modifiquen parcialment determinats annexos establits pel Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, i Reial Decret 790/2007, de 15 de juny.

 • Ordre PRE/2055/2015, d'1 d'octubre, per la qual s'actualitzen dues qualificacions professionals de la família professional Tèxtil, Confecció i Pell, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establides pel Reial Decret 1087/2005, de 16 de setembre.

 • Ordre PRE/2056/2015, de 2 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre PRE/2037/2010, de 26 de juliol, per la qual es crea el Comité de Seguiment del procés de titulització del dèficit del sistema elèctric.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid