Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

BoletÝn Oficial del Estado: Divendres 9 de octubre de 2015, N˙m. 242

═ndex d'accÚs

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

 • Correcciˇ d'errors del Reial Decret Llei 11/2015, de 2 d'octubre, per a regular les comissions per la retirada d'efectiu en els caixers automÓtics.

CORTS GENERALS

 • Resoluciˇ d'1 d'octubre de 2015, del CongrÚs dels Diputats, per la qual s'ordena la publicaciˇ de l'Acord de convalidaciˇ del Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crŔdits extraordinaris i suplements de crŔdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matŔria d'ocupaciˇ p˙blica i d'estÝmul a l'economia.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Recurs d'inconstitucionalitat n˙m. 6478-2011, contra la disposiciˇ final primera del Reial Decret Llei 12/2011, de 26 d'agost, pel qual es modifica la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, per a l'aplicaciˇ del Conveni internacional sobre l'embargament preventiu de vaixell i es regulen competŔncies auton˛miques en matŔria de policia de domini p˙blic hidrÓulic.

 • Recurs d'inconstitucionalitat n˙m. 6523-2011, contra la disposiciˇ final primera del Reial Decret Llei 12/2011, de 26 d'agost, pel qual es modifica la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, per a l'aplicaciˇ del Conveni internacional sobre l'embargament preventiu de vaixells i es regulen competŔncies auton˛miques en matŔria de policia del domini p˙blic hidrÓulic.

 • Recurs d'inconstitucionalitat n˙m. 4315-2015, contra els articles 13, 14.1 i 6, 22.8, 23.3 i la disposiciˇ addicional tercera de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de Comerš de les Illes Balears.

 • Recurs d'inconstitucionalitat n˙m. 5061-2015, contra diversos preceptes la Llei OrgÓnica 6/2015, de 12 de juny, de modificaciˇ de la Llei OrgÓnica 8/1980, de 22 de setembre, de finanšament de les comunitats aut˛nomes, i de la Llei OrgÓnica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat PressupostÓria i Sostenibilitat Financera.

 • Recurs d'inconstitucionalitat n˙m. 5272-2015, contra el Decret Llei de la Generalitat de Catalunya 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroguen la lletra b) de l'apartat 3 i el segon parÓgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenaciˇ dels equipaments comercials.

 • Recurs d'inconstitucionalitat n˙m. 5458-2015, contra els articles 5.dos (que modifica l'article 27.5 del text refˇs de les disposicions legals de la Comunitat Aut˛noma de GalÝcia en matŔria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol), i 84 de la Llei de GalÝcia 12/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

 • Recurs d'inconstitucionalitat n˙m. 5459-2015, contra els articles 3, 8, 13, 17, 18.2, 20 i la disposiciˇ addicional primera de la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificaciˇ de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, per a la millora de la protecciˇ de les persones consumidores en matŔria de crŔdits i prÚstecs hipotecaris, vulnerabilitat econ˛mica i relacions de consum.

 • QŘestiˇ d'inconstitucionalitat n˙m. 3667-2015, en relaciˇ amb l'article 2 e) i 7.1 i 3 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'Ómbit de l'Administraciˇ de justÝcia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i CiŔncies Forenses, en la redacciˇ donada pel Reial Decret Llei 3/2013, per possible vulneraciˇ de l'article 24.1 de la CE.

 • QŘestiˇ d'inconstitucionalitat n˙m. 4485-2015, en relaciˇ amb la disposiciˇ addicional segona de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilitzaciˇ i foment del mercat del lloguer de vivendes, per possible vulneraciˇ dels articles 9.3 i 33.3 de la CE.

 • QŘestiˇ d'inconstitucionalitat n˙m. 4486-2015, en relaciˇ amb la disposiciˇ addicional segona de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilitzaciˇ i foment del mercat del lloguer de vivendes, per possible vulneraciˇ dels articles 9.3 i 33.3 de la Constituciˇ.

 • QŘestiˇ d'inconstitucionalitat n˙m. 4696-2015, en relaciˇ amb l'article 65 bis.1 de la Llei de CantÓbria 2/2001, de 25 de juny, d'Ordenaciˇ Territorial i de RŔgim UrbanÝstic del S˛l de CantÓbria, afegit per l'article 1 de la Llei 4/2013, de 20 de juny, quan diu "ordres de demoliciˇ judicials", per possible vulneraciˇ dels articles 24.2, 117.3 i 149.1.6 de la Constituciˇ.

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIË

 • Aplicaciˇ provisional del Protocol pel qual es modifica l'Acord sobre una zona d'aviaciˇ comuna entre la Uniˇ Europea i els seus estats membres i la Rep˙blica de MoldÓvia per a tindre en compte l'adhesiˇ a la Uniˇ Europea de la Rep˙blica de CroÓcia, fet a BrusselĚles el 22 de juliol de 2015.

MINISTERI DE DEFENSA

MINISTERI DE FOMENT

 • Correcciˇ d'errors de l'Ordre FOM/1687/2015, de 30 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions complementÓries sobre les marques de nacionalitat i de matrÝcula de les aeronaus civils.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid