Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 12 de gener de 2017, Sup. 10

I. Disposicions generals

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 27 d'octubre de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs interposat contra el Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de costes, i anul·la l'apartat 9.b) de la disposició addicional segona.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid