Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 27 de gener de 2017, Sup. 23

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 5438-2013, en relació amb l'article 7 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, en la redacció que en fa el Reial decret llei 3/2013, de 23 de febrer, per possible vulneració dels articles 24 i 86 de la Constitució.

  • Qüestió prejudicial de normes forals fiscals núm. 1043-2015, en relació amb l'article 30.2 de la Norma foral 10/2006, de 29 de desembre, reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques del Territori Històric de Gipuzkoa, per possible vulneració de la disposició addicional primera i l'article 31 de la CE, en relació amb l'article 3 a) de la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s'aprova el Concert econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 19 de gener de 2017, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla anual de control tributari i duaner de 2017.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid