Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 14 de febrer de 2017, Sup. 38

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/115/2017, de 9 de febrer, per la qual es publica l'Acord del Consell de Seguretat Nacional pel qual s'aprova el procediment per a l'elaboració de l'Estratègia de seguretat nacional 2017.

  • Ordre PRA/116/2017, de 9 de febrer, per la qual es publica l'Acord del Consell de Seguretat Nacional d'implementació dels mecanismes per garantir el funcionament integrat del Sistema de seguretat nacional.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid