Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 18 de febrer de 2017, Sup. 42

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 929-2014, en relació amb l'article 8.2 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, en la redacció que en fa l'article 1.9 del Reial decret llei 3/2013, i amb l'article 7 apartats 1 i 2 de la Llei 10/2012, en la redacció que en fan els apartats 6, 7 i 8 de l'article 1 del Reial decret llei 3/2013, per possible vulneració dels articles 9.2, 14, 24.1 i 31.1 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3667-2015, en relació amb l'article 2e) i 7.1 i 3 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, en la redacció que en fa el Reial decret llei 3/2013, per possible vulneració de l'article 24.1 de la Constitució.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid