Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 22 de febrer de 2017, Sup. 45

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 16 de febrer de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats pels últims temporals.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Conflicte entre òrgans constitucionals núm. 355-2017, en relació amb l'Acord de la Mesa del Congrés dels Diputats de 18 d'octubre de 2016, ratificat el 20 de desembre de 2016, pel qual es rebutja la disconformitat expressada pel Govern i es pren en consideració per a la seva tramitació pel Ple la Proposició de llei orgànica presentada pel Grup Parlamentari Socialista sobre la suspensió del calendari de la implantació de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).

  • Conflicte entre òrgans constitucionals núm. 356-2017, en relació amb l'Acord de la Mesa del Congrés dels Diputats de 18 d'octubre de 2016, ratificat el 20 de desembre de 2016, pel qual es rebutja la disconformitat expressada pel Govern i es pren en consideració per a la seva tramitació pel Ple la Proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista sobre modificació de l'article 42.1 de l'Estatut dels treballadors per garantir la igualtat en les condicions laborals dels treballadors subcontractats.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2014 al Codi internacional per a la construcció i l'equip de vaixells que transportin productes químics perillosos a granel (codi CIQ) adoptades a Londres el 4 d'abril de 2014 mitjançant la Resolució MEPC.250(66).

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/130/2017, de 17 de febrer, per la qual s'actualitzen els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, als efectes de la seva aplicació al semiperíode regulador que té inici l'1 de gener de 2017.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid