Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 22 de febrer de 2017, Sup. 45

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/130/2017, de 17 de febrer, per la qual s'actualitzen els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, als efectes de la seva aplicació al semiperíode regulador que té inici l'1 de gener de 2017.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid