Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 22 de febrer de 2017, Sup. 45

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Conflicte entre òrgans constitucionals núm. 355-2017, en relació amb l'Acord de la Mesa del Congrés dels Diputats de 18 d'octubre de 2016, ratificat el 20 de desembre de 2016, pel qual es rebutja la disconformitat expressada pel Govern i es pren en consideració per a la seva tramitació pel Ple la Proposició de llei orgànica presentada pel Grup Parlamentari Socialista sobre la suspensió del calendari de la implantació de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).

  • Conflicte entre òrgans constitucionals núm. 356-2017, en relació amb l'Acord de la Mesa del Congrés dels Diputats de 18 d'octubre de 2016, ratificat el 20 de desembre de 2016, pel qual es rebutja la disconformitat expressada pel Govern i es pren en consideració per a la seva tramitació pel Ple la Proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista sobre modificació de l'article 42.1 de l'Estatut dels treballadors per garantir la igualtat en les condicions laborals dels treballadors subcontractats.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid