Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 16 de març de 2017, Sup. 64

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/233/2017, de 7 de març, per la qual es modifiquen els annexos de l'Ordre APA/2442/2006, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid