Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 16 de març de 2017, Sup. 64

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2014 al Codi internacional per a la construcció i l'equip de vaixells que transportin productes químics perillosos a granel (codi CIQ), adoptades a Londres el 22 de maig de 2014 mitjançant la Resolució MSC.369(93).

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/232/2017, de 14 de març, per la qual es deroga parcialment l'Ordre HAP/1287/2015, de 23 de juny, per la qual es determinen la informació i els procediments de remissió que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha de tenir amb caràcter permanent a disposició de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/233/2017, de 7 de març, per la qual es modifiquen els annexos de l'Ordre APA/2442/2006, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid