Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 27 de març de 2017, Sup. 73

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 17 de març de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixen els preus definitius del combustible gas natural del primer semestre de 2015 a aplicar en la liquidació de cada grup generador en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars per a aquest període.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Correcció d'errors del Reial decret 70/2017, de 10 de febrer, pel qual s'estableix la concessió d'un ajut excepcional d'adaptació al sector productor boví de llet, i es modifica el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid