Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 29 de març de 2017, Sup. 75

I. Disposicions generals

BANC D'ESPANYA

  • Resolució de 28 de març de 2017, del Banc d'Espanya, per la qual es corregeixen errors a la Circular 7/2016, de 29 de novembre, per la qual es desenvolupen les especificitats comptables que han d'aplicar les fundacions bancàries, i per la qual es modifiquen la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers, i la Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d'Informació de Riscos.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid