Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 29 de març de 2017, Sup. 75

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 268/2017, de 17 de març, pel qual s'actualitza una qualificació professional de la família professional electricitat i electrònica, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableix el Reial decret 295/2004, de 20 de febrer, pel qual s'estableixen determinades qualificacions professionals que s'inclouen en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, així com els seus mòduls formatius corresponents, que s'incorporen al Catàleg modular de formació professional.

BANC D'ESPANYA

  • Resolució de 28 de març de 2017, del Banc d'Espanya, per la qual es corregeixen errors a la Circular 7/2016, de 29 de novembre, per la qual es desenvolupen les especificitats comptables que han d'aplicar les fundacions bancàries, i per la qual es modifiquen la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers, i la Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d'Informació de Riscos.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid