Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 11 de abril de 2017, Sup. 86

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Reial decret 361/2017, de 8 d'abril, pel qual es regula la concessió directa de subvencions al Consell General de l'Advocacia Espanyola i al Consell General dels Procuradors d'Espanya, en matèria de prestació d'assistència jurídica gratuïta, i al Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs per a l'assistència psicològica a les víctimes dels delictes, per a l'exercici pressupostari 2017.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 362/2017, de 8 d'abril, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Foment, i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 21 de març de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual s'estableixen les adaptacions de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat a les necessitats i la situació dels centres espanyols situats a l'exterior del territori nacional, els programes educatius a l'exterior, els programes internacionals, els alumnes procedents de sistemes educatius estrangers i els ensenyaments a distància, per al curs 2016-2017.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 363/2017, de 8 d'abril, pel qual s'estableix un marc per a l'ordenació de l'espai marítim.

  • Ordre APM/319/2017, de 7 d'abril, per la qual s'autoritza un transvasament des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, de 15 hm³ per al mes d'abril de 2017.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid