Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 13 de abril de 2017, Sup. 88

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/329/2017, de 7 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos II i IV del Reial decret 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 15 de març de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que va desestimar el recurs contenciós administratiu interposat contra l'Acord del Consell de Ministres de 15 de novembre de 2013 pel qual es procedeix a l'assignació, per al període 2013-2020, dels drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid