Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 19 de abril de 2017, Sup. 93

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 1/2017, de 18 d'abril, sobre restitució de béns culturals que hagin sortit de manera il·legal del territori espanyol o d'un altre Estat membre de la Unió Europea, per la qual s'incorpora a l'ordenament espanyol la Directiva 2014/60/UE, del Parlament Europeu i del Consell de 15 de maig de 2014.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 28 de març de 2017, conjunta de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es modifica la de 13 d'octubre de 2016, per la qual s'estableixen el procediment i les condicions per a la participació per via telemàtica en procediments d'alienació de béns mitjançant el portal de subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 18 d'abril de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es corregeixen errors en la de 30 de març de 2017, per la qual s'aproven els preus de referència per calcular el valor de l'extracció de gas, petroli i condensats corresponents a l'any 2016.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

  • Resolució de 12 d'abril de 2017, de la Direcció de Trànsit del Departament de Seguretat, per la qual s'estableix una restricció temporal a la circulació de vehicles i de conjunts de vehicles de transport de mercaderies de més de 7.500 quilograms de massa màxima autoritzada (MMA) per la via A-15 «Navarra-Gipuzkoa» al seu pas per Gipuzkoa.

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid