Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 26 de abril de 2017, Sup. 99

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Instrument de ratificació de l'Acord sobre la simplificació de l'extradició entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, el Regne d'Espanya i la República Portuguesa, fet a Santiago de Compostel·la el 3 de novembre de 2010.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Correcció d'errors de la Resolució de 18 de gener de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 13 de gener de 2017, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 27 de març de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat contra el Reial decret 518/2015, de 19 de juny, pel qual s'aproven els Estatuts generals dels col·legis oficials d'enginyeria en informàtica i del seu Consell General, i declara la nul·litat de l'article 23, apartat a).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid