Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 8 de maig de 2017, Sup. 109

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 3 de maig de 2017, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'estableixen les condicions per a l'adhesió de les comunitats autònomes i entitats locals a la plataforma GEISER/ORVE, com a mecanisme d'accés al registre electrònic i al sistema d'interconnexió de registres.

MINISTERI DE FOMENT

  • Correcció d'errors de la Circular aeronàutica 3/2006, de 10 de novembre, de la Direcció General d'Aviació Civil, per la qual es regula l'arrendament d'aeronaus entre companyies aèries, sense inscripció en el Registre de matrícula d'aeronaus.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid