Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 24 de maig de 2017, Sup. 123

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 17 d'abril de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs interposat contra la disposició transitòria sisena de l'Ordre IET/2735/2015, de 17 de desembre, per la qual s'estableixen els peatges d'accés d'energia elèctrica per a 2016 i s'aproven determinades instal·lacions tipus i paràmetres retributius d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid