Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 31 de maig de 2017, Sup. 129

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HFP/377/2017, de 28 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2016 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 532/2017, de 26 de maig, pel qual es regulen el reconeixement i el funcionament de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses.

  • Reial decret 533/2017, de 26 de maig, pel qual es regulen els fons i programes operatius de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses.

  • Resolució de 23 de maig de 2017, de la Confederació Hidrogràfica del Segura, sobre l'ús del sistema de codi segur de verificació.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 24 d'abril de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat contra el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i contra l'Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i anul·la els annexos II i VIII d'aquesta Ordre en la part referida a les instal·lacions de tractament i reducció del purí pel que fa als valors i paràmetres relatius a costos d'inversió i d'explotació, altres ingressos d'explotació i autoconsum assignats a la T-01422, i reconeix el dret de la recurrent a ser indemnitzada.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid