Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 31 de maig de 2017, Sup. 129

I. Disposicions generals

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 24 d'abril de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat contra el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i contra l'Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i anul·la els annexos II i VIII d'aquesta Ordre en la part referida a les instal·lacions de tractament i reducció del purí pel que fa als valors i paràmetres relatius a costos d'inversió i d'explotació, altres ingressos d'explotació i autoconsum assignats a la T-01422, i reconeix el dret de la recurrent a ser indemnitzada.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid