Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 2 de juny de 2017, Sup. 131

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/499/2017, d'1 de juny, per la qual es modifica l'annex IX del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 27 d'abril de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que anul·la el Reial decret 924/2015, de 16 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'organisme autònom Institut d'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa.

  • Sentència de 4 de maig de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat contra el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i contra l'Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i declara la nul·litat de l'article 49.1.m) del Reial decret 413/2014 i de l'Ordre IET/1045/2014 en la part referida a les instal·lacions de tractament i reducció dels purins, pel que fa als valors i paràmetres relatius a costos d'inversió i d'explotació, així com en la ponderació d'altres ingressos d'explotació i autoconsum, i reconeix el dret de la recurrent a ser indemnitzada.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid