Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 10 de juny de 2017, Sup. 138

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 10/2017, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes produïts per la sequera en determinades conques hidrogràfiques i es modifica el text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid