Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 10 de juny de 2017, Sup. 138

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4865-2016, en relació amb l'article 107 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per possible vulneració de l'art. 31.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4866-2016, en relació amb l'article 107 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per possible vulneració de l'art. 31.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4867-2016, en relació amb l'article 107 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per possible vulneració de l'art. 31.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4868-2016, en relació amb l'article 107 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per possible vulneració de l'art. 31.1 de la CE.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid