Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 16 de juny de 2017, Sup. 143

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/550/2017, de 15 de juny, per la qual s'aprova el model 221 d'autoliquidació de la prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 23 de març de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs contenciós administratiu interposat contra el Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica del Xúquer aprovat pel Reial decret 595/2014, d'11 de juliol, i anul·la l'article 28.B),d).

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid