Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 6 de juliol de 2017, Sup. 160

I. Disposicions generals

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 7/2017, de 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives.

  • Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l'exterior.

  • Correcció d'errors de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid