Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 6 de juliol de 2017, Sup. 160

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord administratiu entre el ministre de Defensa del Regne d'Espanya i el ministre de Defensa de la República Francesa relatiu a la cooperació en matèria d'hidrografia i cartografia marítima, fet a Brest el 15 de juny de 2006.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 582/2017, de 12 de juny, pel qual es crea i es regula la Comissió Nacional per a la Commemoració del V Centenari de l'expedició de la primera volta al món de Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

  • Resolució de 29 de juny de 2017, de la Direcció de Trànsit, del Departament de Seguretat, per la qual s'estableix una restricció temporal a la circulació de determinats vehicles especials i vehicles en règim de transport especial que circulen a l'empara d'una autorització complementària de circulació amb una amplada superior als tres metres i/o longitud superior als 20,55 metres per la carretera N-240 entre els punts quilomètrics 50,500 i 55,800 i els trams d'accés de la N-240 a l'AP-8 i d'aquesta a la N -240.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 7/2017, de 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives.

  • Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l'exterior.

  • Correcció d'errors de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

  • Llei 1/2017, de 17 de març, de modificació de la Llei 16/2003, de 8 d'abril, de prevenció i protecció integral de les dones contra la violència de gènere.

  • Llei 2/2017, de 24 de març, per la qual es modifica la Llei 5/2015, de 26 de març, de reconeixement de la universitat privada "Universidad Internacional de Canarias", respecte al termini per sol·licitar l'autorització per a l'inici d'activitats i se'n canvia la denominació per "Universidad del Atlántico Medio", amb seu a Las Palmas de Gran Canaria.

  • Llei 3/2017, de 26 d'abril, de gossos d'assistència per a persones amb discapacitat a la Comunitat Autònoma de Canàries.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid