Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 18 de juliol de 2017, Sup. 170

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 6 de juliol de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 23 de juny de 2017, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior de la primera ocupació militar obtinguda a l'escala d'oficials de les Forces Armades a l'empara del que disposen la Llei 17/1989, de 19 de juliol, reguladora del règim del personal militar professional, i la Llei 17/1999, de 18 de maig, de règim del personal de les Forces Armades.

  • Resolució de 6 de juliol de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 23 de juny de 2017, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior de la primera ocupació militar obtinguda a l'escala superior d'oficials de les Forces Armades, a l'empara del que disposen la Llei 17/1989, de 19 de juliol, reguladora del règim del personal militar professiona,l i la Llei 17/1999, de 18 de maig, de règim del personal de les Forces Armades.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid