Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 22 de juliol de 2017, Sup. 174

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 20 de juliol de 2017, conjunta de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions sobre el pagament al personal del sector públic estatal dels endarreriments corresponents a l'increment de l'1 per cent que preveu la Llei 3/2017, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017.

  • Resolució de 21 de juliol de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i Illes Balears.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid