Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 16 de setembre de 2017, Sup. 224

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Aplicació provisional de l'Acord entre el Regne d'Espanya i la República Cooperativa de Guyana sobre supressió recíproca de visats per a titulars de passaports diplomàtics, fet a Georgetown el 14 de juliol de 2017.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/878/2017, de 15 de setembre, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 15 de setembre de 2017, pel qual s'adopten mesures en defensa de l'interès general i en garantia dels serveis públics fonamentals a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

  • Resolució de 15 de setembre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE GALÍCIA

  • Llei 3/2017, de 13 de juliol, d'impuls al creixement econòmic i reforç de la despesa social i de modificació de la Llei 1/2017, de 8 de febrer, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de Galícia per a l'any 2017.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid